Polityka Danych Osobowych

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka Danych Osobowych jest wiążąca dla LOUVRE HOTELS GROUP (dalej "LOUVRE HOTELS GROUP", "my", "nasz"). Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju przetwarzania Danych Osobowych, podejmowanego na następujących stronach internetowych: Louvrehotels.com; Tulipresidences.com; Campanile.com; Premiereclasse.com; Kyriad.com; Goldentulip.com; Pro.louvrehotels.com; Hotelforyou.com; Passforyou.com; Passforyouentreprise.com; Wbe.goldentulip.com; webbooking.louvre-hotels.fr; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ca/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ky/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/pc/ oraz powiązanych z nimi subdomen, a także aplikacji mobilnych HOTELSFORYOU i SESAME.

Niniejsze strony internetowe dotyczą wszystkich lub części marek hoteli Tulip Residences, Campanile, Première Classe, Kyriad i Golden Tulip (zwanych dalej "hotelami").

Louvre Hotels Group należy do Jin Jiang International Co., Ltd., jednego z największych konglomeratów turystycznych i podróżniczych w Chinach.

Odwiedzającym, Użytkownikom i Gościom (zwanym dalej "Państwem") oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, https://www.louvrehotels.com/fr/do-dare-dream oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych dedykowanych naszym różnym markom i hotelom w naszej Sieci, usługę rezerwacji online pokoi hotelowych i związanych z nią usług (takich jak nasz program nagród, wydarzenia lub konkursy) (zwaną dalej "Stroną (Stronami)"). Usługi te mogą być również oferowane, w całości lub w części, Klientowi osobiście podczas zameldowania się w jednym z naszych Hoteli lub podczas dokonywania rezerwacji za pomocą strony internetowej zawierającej porównanie hoteli lub wyszukiwarki hoteli.

Aby móc świadczyć te usługi, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych. Ponieważ poszanowanie Państwa prywatności jest dla nas ważne i stanowi gwarancję Państwa zaufania, wdrożyliśmy niniejszą Politykę (zwaną dalej "Polityką Danych Osobowych"), aby pokazać naszą przejrzystość i poinformować Państwa o tym:

 • metody gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych przez LOUVRE HOTELS GROUP;
 • zobowiązania podjęte przez LOUVRE HOTELS GROUP w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych;
 • Twoje prawa dotyczące Danych Osobowych przetwarzanych przez LOUVRE HOTELS GROUP;
 • zobowiązania podjęte przez LOUVRE HOTELS GROUP, ale również Państwa zobowiązania do zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych.

Państwa prywatność jest ważna i z tego powodu wdrożyliśmy niezbędne środki w celu ochrony i zminimalizowania ilości gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, zgodnie z nowym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (1) (zwanym dalej "GDPR") oraz francuską ustawą o ochronie danych (2).

Mając to na uwadze, nasza polityka jest domyślnie opracowana w celu wdrożenia zasad ochrony Państwa prywatności poprzez przestrzeganie zasad GDPR i ustawy o ochronie danych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,
 • zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych
 • przejrzyste przetwarzanie danych w określonym celu,
 • przestrzeganie terminów przechowywania, takich jak odpowiednie dla celów przetwarzania danych,
 • zgodność z zapewnieniem, że dane są dokładne,
 • przestrzeganie praw użytkownika i zaufanie do przetwarzania jego danych,
 • przestrzeganie odpowiednich gwarancji dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Aby ułatwić zapoznanie się z naszą polityką ochrony danych osobowych, terminy rozpoczynające się dużymi literami, takie jak "Dane osobowe" "Gość", "Użytkownicy" lub "Sieć" zostały wyjaśnione w sekcji definicji, art. 14 niniejszej polityki ochrony danych osobowych.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(2) Francuska ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i wolności osobistej

Quick Response Code